Kazimierz Dolny

 

 

Kazimierz Dolny leży na prawym brzegu Wisły, w jej dolnym biegu, na Wyżynie Lubelskiej. Dzięki swej wspaniałej architekturze i bogatej historii jest miejscowością o wybitnych walorach turystyczno – wypoczynkowych, znaną w kraju i na świecie. Posiada rozwinięta sieć hoteli, pensjonatów i zakładów gastronomicznych.
W roku 1994 zarządzeniem Prezydenta R.P. Kazimierz Dolny został uznany Pomnikiem Historii.

 

Zespół zamkowy

Ruiny zamku i wieża zwana potocznie „Basztą” - zespół fortyfikacji obronnych z XIII i XIV w. Zamek został wybudowany na polecenie Kazimierza Wielkiego w latach 40. XIV w. Podczas potopu szwedzkiego został spalony i obrabowany, a kiedy utracił funkcje obronne, uległ stopniowemu zniszczeniu.  Wieża to wybudowany na przełomie XIII i XIV wieku obronny stołp. Znajduje się na szczycie wzniesienia, jego wysokość sięga nawet 20 metrów, a obwód u podstawy wynosi 32,5 metra. Budowla usytuowana jest w jednym z najlepszych punktów widokowych miasteczka.

 

Góra Trzech Krzyży

Wzniesienie, na którym w 1708 r. postawiono trzy nawiązujące do Golgoty krzyże – jako upamiętnienie licznych ofiar zarazy morowej (cholery), która miała miejsce na tych terenach. Rozciąga się stąd bardzo piękny widok na Kazimierz Dolny.

 

Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja

Kościół farny położony przy rynku w Kazimierzu Dolnym, najstarsza ze świątyń w Kazimierzu Dolnym, ufundowana przez Kazimierza Wielkiego ok. 1325 roku, początkowo gotycka i rozbudowana w stylu renesansowym w latach 1610-1613. Do kościoła przylegają kaplice: Górskich, Borkowskich i Różańcowa.

 

Kościół p.w. Św. Anny

Wzniesiony w 1671 r., wzorowany jest na kościele farnym, zabytek w stylu renesansu lubelskiego. Mury wykonane są z kamienia wapiennego i cegły.

 

Klasztor OO. Reformatów i Sanktuarium p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

Kościół ufundowany w 1589 r. W 1627 r. przy kościele osiedlili się franciszkanie – reformaci, którzy stopniowo powiększyli świątynię, a w latach 1638-68 dobudowali część klasztorną, otoczoną w 1 poł. XVIII w. wysokimi murami obronnymi z wejściem w postaci tzw. krytych schodów. W czasie okupacji (od 1942 do lipca 1944r.) klasztor zajmowało gestapo, a piwnice zamieniono na więzienie. W 1956 r. powstało tu muzeum, wśród eksponatów znajdują się: rękopisy, stare druki, dawne rzeźby i obrazy oraz relikty regionalne z okolic Kazimierza Dolnego.

 

Synagoga

Zbudowana w drugiej połowie XVIII w. w stylu późnobarokowym. Wnętrza synagogi zdobione były bogatą polichromią naścienną i nasklepienną. Po zniszczeniach w czasie II wojny światowej została odbudowana i wyremontowana (w 1953r.) - z przeznaczeniem na salę kina „Wisła”, obecnie nieczynnego. W sali modlitw urządzona jest stała ekspozycja o charakterze muzealnym, a boczne pomieszczenia służą jako pokoje do wynajęcia.

 

Cmentarz Żydowski

Powstał w 1851 r., na początku II wojny światowej został całkowicie zdewastowany przez niemieckich okupantów - płyty nagrobne (macewy) wykorzystano do wybrukowania terenu wokół Klasztoru oo. Reformatorów, w którym wtedy mieściło się więzienie i siedziba Gestapo. Z odzyskanych macew na cmentarzu zbudowano pomnik wzorowany na jerozolimskiej ścianie płaczu.

 

Łaźnia

Nazywana również Starą Łaźnią. Powstała w 1921 r. wg projektu Jana Koszczyc-Witkiewicza. Na początku budynek spełniał funkcje łaźni miejskiej i pralni. W ścianę wmurowana tablica pamiątkowa: “Zakład Kąpielowo-Dezynsekcyjny wzniesiony przez Naczelny Nadzwyczajny Komisariat ds. walki z epidemiami, 1921”. Obecnie pełni funkcje pensjonatowe i restauracyjne, jest własnością Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

 

Studnie miejskie

Studnia w centrum Rynku ma kilkusetletnią historię, była kiedyś zdrojem ulicznym. Pod koniec XIX w. otrzymała pompę abisyńską, co ułatwiało czerpanie wody, nową pompę zainstalowano w niej w latach 80-tych. Aktualny wygląd studnia zawdzięcza arch. Janowi Koszczyc-Witkiewiczowi – w 1913 r. zaprojektował jej drewnianą obudowę i zadaszenie. Dwie inne miejskie studnie znajdują się na ul. Krakowskiej i ul. Lubelskiej.

 

Kamienice Przybyłowskie

Pod św. Mikołajem i św. Krzysztofem. Wybudowane ok. 1615 r. przez mieszczan – Mikołaja i Krzysztofa Przybyłów. Stanowią przykład późnorenesansowej (manierystycznej) architektury, łączącej w sobie miejscową tradycję budowlaną z wpływami niderlandzkimi i włoskimi. Kamienice zwieńczone są jednymi z najpiękniejszych w Polsce renesansowych attyk.

 

Spichlerze

Stanowią wyjątkowy zespół zabytków. Były przeznaczone do celów gospodarczych, są pozostałością po portowej i handlowej świetności Kazimierza Dolnego. Pierwsze z nich powstały najprawdopodobniej w XVI wieku, pierwotnie było ich około 60, do dziś przetrwało 11.

 

Muzeum Przyrodnicze

Oddział Muzeum Nadwiślańskiego, mieści się w zabytkowym, XVI-wiecznym spichlerzu, prezentowane są cztery ekspozycje stałe: Kazimierski Park Krajobrazowy; W przełomowej dolinie środkowej Wisły; Tajemnice wymarłego świata; W krainie wąwozów.

 

 

 

 

Muzeum Sztuki Złotniczej

Oddział Muzeum Nadwiślańskiego, mieści się w zabytkowych piwnicach Gmachu Głównego Muzeum. W skład kolekcji wchodzą zbiory artystyczne i historyczne oraz literatura specjalistyczna poświęcona złotnictwu. Wśród stałej ekspozycji: srebra kultowe wyznań chrześcijańskich i judaika, srebra stołowe: obiadowe i deserowe.

 

Kamienica Celejowska

Oddział Muzeum Nadwiślańskiego, jest jedną z najcenniejszych budowli zabytkowych w Polsce i jest wyrazem pełni rozkwitu architektury mieszczańskiej, zbudowana z kamienia wapiennego. Największą wartością kamienicy jest elewacja główna z ogromną attyką (ponad 1/3 wysokości całej budowli) wypełnioną bogatą dekoracją. Obecnie w kamienicy prezentowany jest dorobek artystyczny twórców, którzy w Kazimierzu szukali natchnienia.

 

Dom Kuncewiczów

Oddział Muzeum Nadwiślańskiego; zabytkowa, drewniana willa zwana „Pod Wiewiórką”. Wybudowany w 1936 r., początkowo było to letnisko Marii i Jerzego Kuncewiczów, potem dom całoroczny.

 

 

Manufaktura Muzealna

Mieści się w zabytkowym dworze przy ul. Podzamcze 20.  W Manufakturze mogą odbywać się m.in. warsztaty, lekcje muzealne, wykłady, gry edukacyjne oraz spotkania tematyczne, można tu poznać m. in. tajniki ginących zawodów, tj. garncarstwo czy złotnictwo.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.mnkd.pl

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij
Kemping Zielona Dolina